Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej znajdującej się pod adresem jowitajonca.blogspot.com
Administratorem strony jest Jowita Jońca, kontakt: jowitajonca@gmail.com
§1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Jowita Jońca
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://jowitajonca.blogspot.com/
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę

§2
Dane osobowe

 • Użytkownik może przesyłać administratorowi swoje dane poprzez dodanie komentarza na stronie. 
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. 
 • Administrator dba o bezpieczeństwo oraz poufność powierzanych mu danych.
 • Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne oraz równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszą Polityką Prywatności.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji, bądź całkowitego usunięcia powierzonych danych.
 • Administrator korzysta na blogu z usługi Google Analitycs  oraz okienka Facebooka, które również zbierają dane.
§3

Pliki Cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.